GCP Kubernetes Engine – autoscalling

Hi. In this article I want to show you how our app from previous posts about AWS Auto Scaling Groups works on GCP Kubernetes Engine. We saw that scaling was a really long process. What is more I wrote that at the end of post: „As you can see it takes time to scale servers,…

CategoriesBez kategorii

AWS Auto Scaling Groups

Today I want to show you how to start with AWS Auto Scaling Groups. When we need Auto Scaling Groups? It can be a question for a whole, another post. 😀 I have prepared an app on Spring Boot which pull arguments from SQS, calculates prime number bigger than that argument and finally puts the…

Amazon Simple Queue Service – first look

Amazon Simple Queue Service (SQS) is a fully managed message queuing service that enables you to decouple and scale microservices, distributed systems, and serverless applications. […] Get started with SQS in minutes using the AWS console… źródło I am preparing for my future post about Auto Scalling Groups. It is the main reason why I…

CategoriesBez kategorii

Nasza pierwsza aplikacja Spring-Boot na AWS

Lubię gdy nadchodzi ten moment gdy w końcu projekt przy którym pracowaliśmy jest już w takiej fazie, że wypadałoby go wystawić choć trochę poza nasz komputer. 🙂 W ostatnim wpisie opisywałem w jaki sposób możemy opakować naszą aplikację w Dockera i udostępnić ją w repozytorium DockerHub. Dzisiaj pokażę jak ten obraz uruchomić na chmurze Amazona….

CategoriesBez kategorii

Opakowujemy aplikację Spring-boot w obraz Dockerowy

Potrzebuję opisać ten proces, ponieważ chcę w przyszłości trochę wiecej naprodukować wpisów o chmurze. Bardzo często będę w tych postach korzystał z aplikacji opartej o spring-boota, ponieważ jest to technologia w której czuje się najpewniej. 🙂 Zacznijmy od zbudowania zwykłej, prostej aplikacji za pomocą Spring Initializr. Na nasze aktualne potrzeby wystarczy nam dorzucić zależność Web, aby później…

CategoriesBez kategorii

Aplikacja Angularowa – tworzymy proces CI przy pomocy Travis CI

Przyjmijmy scenariusz wdrażania naszej aplikacji na serwery w momencie utworzenia nowej wersji. Cały proces jest dosyć długi – musimy kod wypchać do repozytorium, połączyć się z serwerem, zaciągnąć zmiany, zbudować nową wersję aplikacji i w końcu ją uruchomić. Oczywiście ten proces może wyglądać bardzo różnie, ale nie skłamię jeżeli powiem, że jest to najbardziej standardowy…

CategoriesBez kategorii