Śledzenie komunikacji w systemach rozproszonych z wykorzystaniem Spring Cloud Sleuth & Zipkin

W przypadku gdy mamy jedną monolityczną aplikację śledzenie zdarzeń jest banalne. Najczęściej dorzucamy logger np. Slf4j i zapisujemy mniej lub bardziej krytyczne zdarzenia odbywające się w naszej aplikacji. Jeżeli coś zawiedzie to w logach wyszukamy coś co przypomina nam błąd i dzięki temu łatwo możemy przeanalizować co się stało. Stosunkowo łatwo w takich aplikacjach odnaleźć…

GCP Kubernetes Engine – autoscalling

Hi. In this article I want to show you how our app from previous posts about AWS Auto Scaling Groups works on GCP Kubernetes Engine. We saw that scaling was a really long process. What is more I wrote that at the end of post: „As you can see it takes time to scale servers,…

CategoriesBez kategorii

AWS Auto Scaling Groups

Today I want to show you how to start with AWS Auto Scaling Groups. When we need Auto Scaling Groups? It can be a question for a whole, another post. 😀 I have prepared an app on Spring Boot which pull arguments from SQS, calculates prime number bigger than that argument and finally puts the…

Amazon Simple Queue Service – first look

Amazon Simple Queue Service (SQS) is a fully managed message queuing service that enables you to decouple and scale microservices, distributed systems, and serverless applications. […] Get started with SQS in minutes using the AWS console… źródło I am preparing for my future post about Auto Scalling Groups. It is the main reason why I…

CategoriesBez kategorii

Nasza pierwsza aplikacja Spring-Boot na AWS

Lubię gdy nadchodzi ten moment gdy w końcu projekt przy którym pracowaliśmy jest już w takiej fazie, że wypadałoby go wystawić choć trochę poza nasz komputer. 🙂 W ostatnim wpisie opisywałem w jaki sposób możemy opakować naszą aplikację w Dockera i udostępnić ją w repozytorium DockerHub. Dzisiaj pokażę jak ten obraz uruchomić na chmurze Amazona….

CategoriesBez kategorii